Dienstag, 30. März 2010

Koert van Bekkum receives Dr. Theol. cum laude with dissertation on Joshua 9-13

Koert van Bekkum (whose dissertation defense was announced earlier on this blog) received his Dr-title in Theology with the highest possible honour at the Theological University of the Reformed Churches (Kampen) with his book From Conquest to Coexistence. Ideology and Antiquarian Intent in the Historiography of Israel's Settlement in Canaan. He offers a synchronic and a diachronic analysis of Joshua 9:1-13:7 in light of ancient Near Eastern historiography, he discusses the historicity of the text in light of archaeological evidence and shows in his concluding chapter how the text combines (reliable) memories of history and ideology in dealing with the issue of who succeeded Pharaoh in ruling Canaan (the Egyptian promise in Asia) and YHWH’s promise of the land to the Israelites.

Nederlands Dagblad published an internet article and a newspaper article on his graduation. His book is available through the internet archive of Dutch dissertations.

Lezing: "Exodus, mythe of werkelijkheid?"

Op zondag 4 April 2010 verzorgt egyptoloog Huub Pragt in Hilversum een lezing over de Exodus, het Bijbelse verhaal van de Uittocht van het Joodse volk uit Egypte.

De Uittocht uit Egypte is een van de bekendste Oudtestamentische verhalen. Het staat opgetekend in het boek Exodus en beschrijft de opstand van het Joodse volk tegen het hardvochtige bestaan tijdens hun verblijf in Egypte. In een dialezing van anderhalf uur wordt een beeld geschetst over hoe Moses zijn volk wist te bevrijden van de Egyptische onderdrukking. Het is het verhaal over de plagen van Egypte, de doortocht door de Schelfzee en de tien geboden. Het Bijbelse verhaal zal worden geplaatst tegen een archeologische en historische achtergrond. Algemeen wordt aangenomen dat de Uittocht heeft plaatsgevonden tijdens het Nieuwe Rijk, de Gouden Eeuw van Egypte. Tijdens zijn lezing neemt Huub Pragt u dan ook mee naar deze roemruchte tijdsperiode met farao's als Ramses II en zijn zoon Merenptah.

De lezing wordt georganiseerd door de Nederlands-Israëlische stichting Kaits, naar aanleiding van de viering van Pesach. Dit Joodse feest dat zijn verwantschap heeft met het Christelijke Paasfeest. Tijdens Pesach wordt de Uittocht van het volk van Israel herdacht.

Plaats: Tandartspraktijk 3D, Groest 71 te Hilversum.
Aanvang: 16.00 uur.
Kosten: € 8,-.
Reserveren:info@kaits.nl

(uitnodiging ontvangen van Diklah)