Montag, 13. September 2010

Antieke synagoge gevonden in GalileaEen internationaal team met Jürgen Zangenberg, Leids Universitair Instituut voor Godsdienstwetenschappen, heeft in Galilea een synagoge gevonden die rond het jaar 400 in gebruik was.

Al sinds de jaren 1990 doet een consortium van de universiteiten van Bern (Zwitserland), Helsinki (Finland), Leiden (Nederland) en Mainz (Duitsland) onder de naam Kinneret Regional Project (KRP) archeologisch onderzoek aan de noordwestelijke hoek van het Meer van Galilea ( Kinneret excavations). Tot 2008 spitste het veldwerk zich toe op de resten uit de Bronstijd en de IJzertijd van Tel Kinrot. In 2007 kwam het Romeins-Byzantijnse dorp Horvat Kur, 2km ten westen van de Tel, erbij. Surveys en een testopgraving in 2008 toonden aan, dat op deze ruïneheuvel veel te leren valt over de materiële overblijfselen van de landelijke samenleving in de vroeg-christelijke en Rabbijnse tijd. Het opgravingsproject speelt ook een belangrijke rol in het educatief programma voor toekomstige religiewetenschappers/theologen en archeologen van de deelnemende universiteiten. Tussen 21 juni en 16 juli waren er rond de dertig studenten en stafleden uit Nederland, Finland, Zwitserland, Roemenië, België, Spanje, Israël and Duitsland bezig, waaronder ook een aantal Leidse studenten Godgeleerdheid, Wereldgodsdiensten en Archeologie.

Dit jaar lag de focus van het onderzoek geheel op Horvat Kur zelf. De archeologen werkten toen op twee sites. De ene site (A) is gesitueerd op de top van de heuvel en bestaat uit een in 2008 gegraven, nauwe proefgeul die werd vergroot tot een grotere onderzoekssite van drie vierkante velden van 5 x 5 m elk. Op deze locatie staat een met zorg gemaakte, monumentale muur die bij de testopgraving al was ontdekt, maar waarvan de functie geheel onduidelijk bleef. Deze muur, die tot op 80 cm hoogte is bewaard gebleven, loopt over minstens 10 meter van het noorden naar het zuiden. Langs de binnenkant van deze muur loopt een zitbank, alleen onderbroken door een zij-ingang; ook werd een strook van de originele pleistervloer ontdekt. Aan de westelijke kant (i.e. buiten het gebouw) is een vloer met kleine straatstenen aangetroffen; de onderzoekers denken dat het om een kleine binnenplaats gaat. In 2008 werden hier een grote hoeveelheid munten gevonden. Deze wijzen erop dat het gebouw waarvan de opgegraven muur nog overeind staat, al in 400 in gebruik kan zijn geweest.Dit jaar kwam in hetzelfde gebied opnieuw een grote hoeveelheid munten tevoorschijn. Die kunnen, na onderzoek, de datering bevestigen. Verder zijn fragmenten van pilasters en andere architectonische elementen gevonden. Ze kunnen bijdragen aan de reconstructie van de plattegrond en de vormgeving van het gebouw. Verder werden er duizenden mozaïeksteentjes gevonden, die het aannemelijk maken dat er een mozaïek in de buurt te vinden is.

De kenmerken van het gebouw leiden tot de conclusie dat het hierbij om een nieuwe synagoge gaat. De vondst van deze synagoge wijst, samen met eerdere vondsten van andere synagogen in de regio, op een dicht net van synagogen op de noordwest oever van het Meer van Galilea, daterend uit de 1e tot en met de 6e eeuw na Christus. In 2011 zal deze synagoge verder worden opgegraven.

In een ander gebied (area C), aan de rand van het hoogste plateau van Horvat Kur, zijn delen gevonden van twee gewone woonhuizen met binnenplaatsen en landbouwinstallaties, en een kamer vol weggegooid aardewerk, afkomstig uit het midden van het 1e millennium na Christus. Deze vondst werpt licht op het sociale en economische leven en de structuur van het dorpje in die tijd. Hergebruikte architectonische elementen (spoliae) en muren van veldstenen of opnieuw gebruikte natuursteen, tonen aan dat het dorp voortdurend veranderde doordat de gebouwen werden aangepast aan de zich wijzigende behoeften van de bewoners. Toekomstige opgravingen zullen de hele plattegrond van dit gebouw blootleggen en het mogelijk maken het gebruik en de indeling van de ruimten door de bewoners te bestuderen.

De resten van het huis in C en de publieke ruimte in A kunnen een bijdrage leveren aan de beantwoording van vragen m.b.t. de groei van de bevolking, de economische status en de culturele interactie tussen inheemse en externe invloeden in de klassieke periode. De vondsten in Horvat Kur, zullen ongetwijfeld ook bijdragen aan voortdurende, felle debat over de chronologie van de Galileese synagogen.

Jürgen Zangenberg (Universiteit Leiden), field director Horvat Kur excavations (j.k.zangenberg@religion.leidenuniv.nl); Stefan Münger (Universtät Bern) en Raimo Hakola (Universiteit Helsinki)
[copyright van de foto's: Kinneret Regional Project en Skyview Co.]

Mittwoch, 21. Juli 2010

Sources for the use of ancient images in Biblical Studies (Old Testament)

As a biblical scholar working in Old Testament studies and interested in archaeology (and iconography in particular), I am searching for a nice gateway or web portal which collects the main resources one would need to do proper research (and teaching) on ancient visual art, images on seals, coins, etc. in relation to the Hebrew Bible. As I did not yet find such a collection of websites referring me to the appropriate digital and non-digital sources, I compose this blog entry (containing a small collection, but aiming for a high standard!) with a double focus.
1. For those who are looking for a similar tool in Biblical Studies, I would like to provide a small collection with helpful references.
2. Those who could point me to such a high-standard academic gateway (first of all in relation to the First Testament; I know there is slightly more material on the New Testament) is most welcome to respond to this blog.
For 1: enjoy! May this prove to be helpful. For 2: thank you very much for your cooperation!
Izaak J. de Hulster

Where to find images?
 • Digs and their websites
 • Excavation reports
 • Museums (and their depots) and their websites
 • Antique dealers, their catalogues, and websites
 • Private collections
 • Books: catalogues, handbooks, thematic studiesCollections of images (general)

 • Pritchard, J.B. The Ancient Near East in Pictures Relating to the Old Testament (ANEP), 2nd ed., 1969
 • Keel, O. The Symbolism of the Biblical World: Ancient Near Eastern Iconography and the Book of the Psalms, 2nd English edition, 1997


Coins
 • Meshorer, Y. & S. Qedar, Samarian Coinage, 1999
 • Meshorer, Y. A Treasury of Jewish coins, 2001
 • Elayi, E.G. & J: Elayi, Le monnayage de la cité phénicienne de Sidon à l‘époque Perse, 2004
 • Gitler, H. & O. Tal. The Coinage of Philistia of the 5th and 4th Centuries BC: A Study of the Earliest Coins of Palestine, 2006
 • Elayi, E.G. & J: Elayi, The Coinage of the Phoenician City of Tyre in the Persian Period (5th – 4th century), 2009
 • Hendin, D. Guide to Biblical Coins, 5th ed. 2010 (expected)
 • Menorah Coin Project (many Palestinian coins from many different sources, but database search features are lacking)


Seals (ANE and Israel/Palestine)
 • Collon, D. First impressions: Cylinder Seals in the Ancient Near East, 2nd ed. 2005 (introduction)
 • Frankfort, H. Cylinder Seals: a documentary essay on the art and religion of the ancient Near East, 1939
 • Porada, E. Corpus of ancient near Eastern seals, 1948 (2 vol.)
 • Leith, J.M.W. Wadi Daliyeh seal impressions, 1997
 • Avigad, N./Sass, B. Corpus of West Semitic Stamp Seals, 1997
 • Keel, O. & J. Eggler, Corpus der Siegel-Amulette aus Jordanien, 2006
 • Keel, O. Corpus der Stempelsiegel-Amulette aus Palastina/Israel: Von den Anfangen bis zur Perserzeit, 1995-... (by 2010: 4 volumes)
 • British Museum, Catalogue of Western Asiatic Seals in the British Museum, 6 volumes, 1962-2008


Digs
 • ... [dig sites often have very few photographs of pictorial material]
 • See also Cobb Institute of Archaeology at Mississippi State University at museums below


Topics and overviews
 • Keel, O. & C: Uehlinger, GGG [Gods, Goddesses and Images of God], English ed. 1998 – history of Israelite religion from images
 • Schroer, S., Ikonographie Palästinas/Israels und der Alte Orient: Eine Religionsgeschichte in Bildern, 2005-... (2 out of 4 vol. published) - chronological overview of pictorial material with links to OT
 • e.g., B.A. Strawn, What is Stronger than a Lion?, 2005 – lion
 • ...


Museums
 • Louvre (allows searches on Museum Inventory Number!)


Photographs (landscape, etc.)
 • Mazar, B. Views of the Biblical World, 1958-1961
 • Bible Walks (photos of archaeological sites with small maps of their location)
 • Bible Places by Todd Bolen; brief overview of sites with photographs and links
 • Matson Collection . Matson was a photographer related to the American Colony; he and his wife made many photographs in Palestine in the first half of the twentieth century. Work of the American Colony became also part of the Speelman Collection (1926-1931). These collections also contain photographs/slides that have been coloured with oil paint. Another important photographer from this period is the Arab Khalil Ra'ad.


Maps


Other helpful online collections of ancient Near Eastern images


Method (of iconographic exegesis: employing ancient images in biblical exegesis)
 • de Hulster, I.J. Iconographic Exegesis and Third Isaiah, 2009, FAT-II 36
 • de Hulster, I.J. & R. Schmitt (eds), Iconography and Biblical Studies, 2009, AOAT 361
 • New Testament: Weissenrieder, A. & F. Wendt & P. von Gemünden (eds.), Picturing the New Testament, 2005, WUNT 193 (esp. 1st article, by Weissenrieder and Wendt)

Dienstag, 20. Juli 2010

The Jewish War against Rome (66-70/74): Interdisciplinary Perspectives, 21-22 October 2010 in Groningen

'The Jewish War against Rome (66-70/74): Interdisciplinary Perspectives' is the title of the Second Qumran Institute Symposium, held between 21-22 October 2010 at the Faculty of Theology and Religious Studies, University of Groningen, the Netherlands.

For more information on the conference, short abstracts and to register, please visit the symposium page of the Qumran Institute.

Programme
Thursday, 21 October 2010
8.30 Coffee and tea
9.15-9.30 Opening
9.30-10.15 1. Steve Mason: History as Narrative or Argument? Using Josephus for the History of Roman Judaea
10.15-11.00 2. Jan Willem van Henten: Rebellion under Herod the Great and Archelaus: Analogies, Tropes and Josephus’ Reliability
11.00-11.30 Break
11.30-12.15 3. Julia Wilker: Josephus, the Herodians and the Jewish War
12.15-13.00 4. Daniel Schwartz: Josephus on Albinus: The Eve of Catastrophe in Changing Retrospect
Lunch
14.30-15.15 5. Robert Deutsch: The Coinage of the First Jewish Revolt, 66–73 c.e.
15.15-16.00 6. Donald Ariel: Identifying the Mints, Minters and Meanings of the First Jewish Revolt Coins
16.00-16.30 Break
16.30-17.15 7. Jodi Magness: A Reconsideration of Josephus’ Testimony about Masada
17.15-18.00 8. Pieter van der Horst: Philosophia epeisaktos: Some Notes on Josephus, A.J. 18.9
18.00 Reception
19.30 Dinner

Friday, 22 October 2010
8.30 Coffee and tea
9.15-10.00 9. Andrea Berlin: Identity Politics in Early Roman Galilee
10.00-10.45 10. Jonathan Price: The Jewish Population of Jerusalem from the First Century b.c.e. to the Early Second Century c.e.
10.45-11.15 Break
11.15-12.00 11. Werner Eck: Die römischen Repräsentanten in Judaea: Provokateure oder Vertreter der römischen Macht?
12.00-12.45 12. Brian Schultz: Not Greeks but Romans: Changing Expectations for the Eschatological War in the War Texts from Qumran
Lunch
14.30-15.15 13. George H. van Kooten: The Earliest Literary Witnesses to the Jewish War: Mark, 2 Thessalonians and the Revelation of John
15.15-16.00 14. James McLaren: Going to War against Rome: The Motivation of the Jewish Rebels
16.00-16.30 Break
16.30-17.15 15. Uriel Rappaport: Who Were the Sicarii: Terrorists? Urban Terrorists? A Suicidal Sect (Group)? Religiously Motivated? Dynastic? Messianic? Territorial?
17.15 Reception
19.00 Dinner

Dienstag, 30. März 2010

Koert van Bekkum receives Dr. Theol. cum laude with dissertation on Joshua 9-13

Koert van Bekkum (whose dissertation defense was announced earlier on this blog) received his Dr-title in Theology with the highest possible honour at the Theological University of the Reformed Churches (Kampen) with his book From Conquest to Coexistence. Ideology and Antiquarian Intent in the Historiography of Israel's Settlement in Canaan. He offers a synchronic and a diachronic analysis of Joshua 9:1-13:7 in light of ancient Near Eastern historiography, he discusses the historicity of the text in light of archaeological evidence and shows in his concluding chapter how the text combines (reliable) memories of history and ideology in dealing with the issue of who succeeded Pharaoh in ruling Canaan (the Egyptian promise in Asia) and YHWH’s promise of the land to the Israelites.

Nederlands Dagblad published an internet article and a newspaper article on his graduation. His book is available through the internet archive of Dutch dissertations.

Lezing: "Exodus, mythe of werkelijkheid?"

Op zondag 4 April 2010 verzorgt egyptoloog Huub Pragt in Hilversum een lezing over de Exodus, het Bijbelse verhaal van de Uittocht van het Joodse volk uit Egypte.

De Uittocht uit Egypte is een van de bekendste Oudtestamentische verhalen. Het staat opgetekend in het boek Exodus en beschrijft de opstand van het Joodse volk tegen het hardvochtige bestaan tijdens hun verblijf in Egypte. In een dialezing van anderhalf uur wordt een beeld geschetst over hoe Moses zijn volk wist te bevrijden van de Egyptische onderdrukking. Het is het verhaal over de plagen van Egypte, de doortocht door de Schelfzee en de tien geboden. Het Bijbelse verhaal zal worden geplaatst tegen een archeologische en historische achtergrond. Algemeen wordt aangenomen dat de Uittocht heeft plaatsgevonden tijdens het Nieuwe Rijk, de Gouden Eeuw van Egypte. Tijdens zijn lezing neemt Huub Pragt u dan ook mee naar deze roemruchte tijdsperiode met farao's als Ramses II en zijn zoon Merenptah.

De lezing wordt georganiseerd door de Nederlands-Israëlische stichting Kaits, naar aanleiding van de viering van Pesach. Dit Joodse feest dat zijn verwantschap heeft met het Christelijke Paasfeest. Tijdens Pesach wordt de Uittocht van het volk van Israel herdacht.

Plaats: Tandartspraktijk 3D, Groest 71 te Hilversum.
Aanvang: 16.00 uur.
Kosten: € 8,-.
Reserveren:info@kaits.nl

(uitnodiging ontvangen van Diklah)

Donnerstag, 11. Februar 2010

Dissertation on Joshua 9:1-13:7: rethorics and archaeology

On March 18, 2010 Koert van Bekkum will defend his dissertation From Conquest to Coexistence. Ideology and Antiquarian Intent in the Historiography of Israel's Settlement in Canaan at the Theological University of the Reformed Churches, Kampen

Current research on biblical historiography concentrates on the relation between history and ideology. The ideological rhetoric of Joshua 9:1-13:7, combined with external evidence seems to falsify the historicity of these chapters. Scholars disagree, however, on the question when the texts were written and how their antiquarian interest and ideology should be related to one another. The thesis answers this question by using three methods: a synchronic and diachronic interpretation; comparison with ancient Near Eastern historiography; and a critical evaluation of recent developments in archaeology as regards the main sites and region mentioned in the text between Late Bronze II and Iron IIB.

Its most important result is the hypothesis that an early version of Joshua 9:1-13:7 describing a unified conquest of Cisjordan by Joshua and the people of Israel came into existence in Jerusalem by scribes educated to a scholarly level during the early first milennium BCE with help of Late Bronze memories.

Montag, 1. Februar 2010

PhD position The Jewish Revolt against Rome

The Qumran Institute at the University of Groningen (the Netherlands) is looking for PhD candidates for the project 'The Jewish Revolt against Rome: Religious Groups and the Shaping of Identities in First-Century Judaea'.

For more information about the Institute for Research into the Dead Sea Scrolls and Ancient Judaism click here!

For the job advertisement click here!