Mittwoch, 5. Februar 2014

Het WAP archief is duurzaam toegankelijk gemaakt

In december hebben de voorzitter en de secretaris de notulen en/of convocaties van het WAP, zoals die opgesteld zijn sinds de oprichting in 1968 tot en met de opheffing van het werkgezelschap in 2013 (voor zover beschikbaar) gescand. In samenwerking met DANS zijn deze archiefstukken toegankelijk via: http://www.persistent-identifier.nl/?identifier=urn:nbn:nl:ui:13-19ye-al Om de bestanden in te zien, moet een – zogenaamd – EASY account worden aangemaakt bij DANS: https://easy.dans.knaw.nl/ui/register; de registratie wordt afgesloten door het aanklikken van een link in een naar u toegestuurde email. De notulen zijn zo zichtbaar voor iedereen die een EASY account heeft. Via de tabbladen Overview, Description en Datafiles is alle documentatie op te roepen. DANS staat voor ‘Data Archiving and Networked Services’ en is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en het NWO. DANS biedt een mogelijkheid voor het duurzaam beschikbaar stellen van (gedigitaliseerde) archiefstukken.

Freitag, 4. Oktober 2013

Opgravingen/excavations 1: Tell Abu Sarbut

In 2011 zijn Noor Mulder-Hymans, Jeannette Boertien en Margreet Steiner, in samenwerking met de Universiteit van Groningen en gesponsord door Stichting Nour, een nieuw archeologisch project gestart: The Renewed Excavations at Tell Abu Sarbut. Tell Abu Sarbut ligt in de oostelijke Jordaanvallei, niet ver van Tell Deir `Alla. Van 1988–1992 zijn hier Nederlandse opgravingen uitgevoerd, met name gericht op de Islamitische bewoningsfasen. Bij dit onderzoek kwam ook Romeinse bewoning aan het licht. Het huidige onderzoek concentreert zich op deze periode. Van de Romeinse bewoning in de rurale gebieden van Jordanië is nog maar weinig bekend, aangezien archeologisch onderzoek zich (nog steeds) vooral richt op steden, tempels en forten. Dit project vult deze lacune op. Het eerste opgraafseizoen vond plaats in 2012. In maart 2014 start de tweede campagne. Meer informatie op: http://tellabusarbut.wordpress.com/ [This is the first item in a series covering the excavations in which WAP-members have a prominent role.]

Montag, 22. Juli 2013

New book on Levantine tribal life in the 19th century

Eveline van der Steen, Honorary Reseach Fellow in the School of Archaeology, Classics and Egyptology at the University of Liverpool, has recently published her new book:

Near Eastern Tribal Societies During the Nineteenth Century: Economy, Society and Politics Between Tent and Town


Series: Approaches to Anthropological Archaeology
Author(s): Eveline van der Steen
ISBN: 1908049839; ISBN-13: 9781908049834
Publication date: 16 May 2013
Publishing house: Acumen Publishing
Pages: 320 (234 x 156 mm)
Format: Hardback
List price: £70.00

Until the First World War, Near Eastern society was tribally organised. In the Levant and the Arabian peninsula, where the Ottoman empire was weak, large and powerful tribes such as the Anaze, Beni Sakhr and Shammar competed for control of the land, the people and the economy. This in-depth study explores the history, archaeology and anthropology of tribal society, economy and politics in the villages, towns and deserts of the Near East in the nineteenth century.

Drawing on a wide range of historical accounts from travellers, adventurers and explorers as well as archaeological evidence, the book sheds new light on tribal life and tribal organisation as a driving force in Near Eastern society. While a straight comparison between ancient and more recent tribal communities must be treated with caution, the book shows how a better understanding of nineteenth-century tribal ethics and customs provides useful insights into the history and power relations of the more distant past and the underlying causes for the present conflicts of the region.

Table of contents
Introduction
1. What is a Tribe?
2. Travellers in the Levant in the Nineteenth Century
3. The Dynamics of Territorial and Power Structures
4. Oral Traditions
5. Tribal Society and its Relation to the Landscape
6. Tribal Institutions
7. Relations Between the Tribe and the State
8. From Tribe to Tribal State: Three Case Studies
9. The Economy of Tribal Societies
10. Ethnicicty and the Sense of Belonging
11. Women in Tribal Societies
12. Religion and Folklore
13. Back in Time: Historical Parallels

The book is an important addition to new research on Bedouin life and culture and will be of interest to historians, archaeologists, anthropologists and scholars of the Near East.

Donnerstag, 7. Februar 2013

Divine Surprise! Exhibition in Amsterdam

"Divine Surprise! Het vrouwelijke in God [the female in God]." This is the title of an exhibition organised by the FemArt Museum and the Bible Museum in Amsterdam. "Divine Surprise!" introduces the exciting feminine traits of the biblical image of God. This exhibition is one of the results of almost 50 years of archaeological, iconographic and exegetical research by Othmar Keel (emiritus professor for Biblical Studies) in collaboration with world-renowned archaeologists and feminist theologians. This exhibition, based on the collection of the BIBEL + ORIENT Museum in Fribourg (Switzerland), will be in the Bijbels Museum from the 8th of March 2013 till the 25th of August 2013. Before coming to Amsterdam, the exhibition has been on loan in other musea (see the English review on the ASOR website). Amsterdam, however, is probably the last stop before the exhibits will be incorporated in a longer-term exhibition in Fribourg. A richly illustrated cataologue (a revised version of Gott weiblich: Eine verborgene Seite des biblischen Gottes) will be available in Dutch.

Montag, 13. September 2010

Antieke synagoge gevonden in GalileaEen internationaal team met Jürgen Zangenberg, Leids Universitair Instituut voor Godsdienstwetenschappen, heeft in Galilea een synagoge gevonden die rond het jaar 400 in gebruik was.

Al sinds de jaren 1990 doet een consortium van de universiteiten van Bern (Zwitserland), Helsinki (Finland), Leiden (Nederland) en Mainz (Duitsland) onder de naam Kinneret Regional Project (KRP) archeologisch onderzoek aan de noordwestelijke hoek van het Meer van Galilea ( Kinneret excavations). Tot 2008 spitste het veldwerk zich toe op de resten uit de Bronstijd en de IJzertijd van Tel Kinrot. In 2007 kwam het Romeins-Byzantijnse dorp Horvat Kur, 2km ten westen van de Tel, erbij. Surveys en een testopgraving in 2008 toonden aan, dat op deze ruïneheuvel veel te leren valt over de materiële overblijfselen van de landelijke samenleving in de vroeg-christelijke en Rabbijnse tijd. Het opgravingsproject speelt ook een belangrijke rol in het educatief programma voor toekomstige religiewetenschappers/theologen en archeologen van de deelnemende universiteiten. Tussen 21 juni en 16 juli waren er rond de dertig studenten en stafleden uit Nederland, Finland, Zwitserland, Roemenië, België, Spanje, Israël and Duitsland bezig, waaronder ook een aantal Leidse studenten Godgeleerdheid, Wereldgodsdiensten en Archeologie.

Dit jaar lag de focus van het onderzoek geheel op Horvat Kur zelf. De archeologen werkten toen op twee sites. De ene site (A) is gesitueerd op de top van de heuvel en bestaat uit een in 2008 gegraven, nauwe proefgeul die werd vergroot tot een grotere onderzoekssite van drie vierkante velden van 5 x 5 m elk. Op deze locatie staat een met zorg gemaakte, monumentale muur die bij de testopgraving al was ontdekt, maar waarvan de functie geheel onduidelijk bleef. Deze muur, die tot op 80 cm hoogte is bewaard gebleven, loopt over minstens 10 meter van het noorden naar het zuiden. Langs de binnenkant van deze muur loopt een zitbank, alleen onderbroken door een zij-ingang; ook werd een strook van de originele pleistervloer ontdekt. Aan de westelijke kant (i.e. buiten het gebouw) is een vloer met kleine straatstenen aangetroffen; de onderzoekers denken dat het om een kleine binnenplaats gaat. In 2008 werden hier een grote hoeveelheid munten gevonden. Deze wijzen erop dat het gebouw waarvan de opgegraven muur nog overeind staat, al in 400 in gebruik kan zijn geweest.Dit jaar kwam in hetzelfde gebied opnieuw een grote hoeveelheid munten tevoorschijn. Die kunnen, na onderzoek, de datering bevestigen. Verder zijn fragmenten van pilasters en andere architectonische elementen gevonden. Ze kunnen bijdragen aan de reconstructie van de plattegrond en de vormgeving van het gebouw. Verder werden er duizenden mozaïeksteentjes gevonden, die het aannemelijk maken dat er een mozaïek in de buurt te vinden is.

De kenmerken van het gebouw leiden tot de conclusie dat het hierbij om een nieuwe synagoge gaat. De vondst van deze synagoge wijst, samen met eerdere vondsten van andere synagogen in de regio, op een dicht net van synagogen op de noordwest oever van het Meer van Galilea, daterend uit de 1e tot en met de 6e eeuw na Christus. In 2011 zal deze synagoge verder worden opgegraven.

In een ander gebied (area C), aan de rand van het hoogste plateau van Horvat Kur, zijn delen gevonden van twee gewone woonhuizen met binnenplaatsen en landbouwinstallaties, en een kamer vol weggegooid aardewerk, afkomstig uit het midden van het 1e millennium na Christus. Deze vondst werpt licht op het sociale en economische leven en de structuur van het dorpje in die tijd. Hergebruikte architectonische elementen (spoliae) en muren van veldstenen of opnieuw gebruikte natuursteen, tonen aan dat het dorp voortdurend veranderde doordat de gebouwen werden aangepast aan de zich wijzigende behoeften van de bewoners. Toekomstige opgravingen zullen de hele plattegrond van dit gebouw blootleggen en het mogelijk maken het gebruik en de indeling van de ruimten door de bewoners te bestuderen.

De resten van het huis in C en de publieke ruimte in A kunnen een bijdrage leveren aan de beantwoording van vragen m.b.t. de groei van de bevolking, de economische status en de culturele interactie tussen inheemse en externe invloeden in de klassieke periode. De vondsten in Horvat Kur, zullen ongetwijfeld ook bijdragen aan voortdurende, felle debat over de chronologie van de Galileese synagogen.

Jürgen Zangenberg (Universiteit Leiden), field director Horvat Kur excavations (j.k.zangenberg@religion.leidenuniv.nl); Stefan Münger (Universtät Bern) en Raimo Hakola (Universiteit Helsinki)
[copyright van de foto's: Kinneret Regional Project en Skyview Co.]

Mittwoch, 21. Juli 2010

Sources for the use of ancient images in Biblical Studies (Old Testament)

As a biblical scholar working in Old Testament studies and interested in archaeology (and iconography in particular), I am searching for a nice gateway or web portal which collects the main resources one would need to do proper research (and teaching) on ancient visual art, images on seals, coins, etc. in relation to the Hebrew Bible. As I did not yet find such a collection of websites referring me to the appropriate digital and non-digital sources, I compose this blog entry (containing a small collection, but aiming for a high standard!) with a double focus.
1. For those who are looking for a similar tool in Biblical Studies, I would like to provide a small collection with helpful references.
2. Those who could point me to such a high-standard academic gateway (first of all in relation to the First Testament; I know there is slightly more material on the New Testament) is most welcome to respond to this blog.
For 1: enjoy! May this prove to be helpful. For 2: thank you very much for your cooperation!
Izaak J. de Hulster

Where to find images?
 • Digs and their websites
 • Excavation reports
 • Museums (and their depots) and their websites
 • Antique dealers, their catalogues, and websites
 • Private collections
 • Books: catalogues, handbooks, thematic studiesCollections of images (general)

 • Pritchard, J.B. The Ancient Near East in Pictures Relating to the Old Testament (ANEP), 2nd ed., 1969
 • Keel, O. The Symbolism of the Biblical World: Ancient Near Eastern Iconography and the Book of the Psalms, 2nd English edition, 1997


Coins
 • Meshorer, Y. & S. Qedar, Samarian Coinage, 1999
 • Meshorer, Y. A Treasury of Jewish coins, 2001
 • Elayi, E.G. & J: Elayi, Le monnayage de la cité phénicienne de Sidon à l‘époque Perse, 2004
 • Gitler, H. & O. Tal. The Coinage of Philistia of the 5th and 4th Centuries BC: A Study of the Earliest Coins of Palestine, 2006
 • Elayi, E.G. & J: Elayi, The Coinage of the Phoenician City of Tyre in the Persian Period (5th – 4th century), 2009
 • Hendin, D. Guide to Biblical Coins, 5th ed. 2010 (expected)
 • Menorah Coin Project (many Palestinian coins from many different sources, but database search features are lacking)


Seals (ANE and Israel/Palestine)
 • Collon, D. First impressions: Cylinder Seals in the Ancient Near East, 2nd ed. 2005 (introduction)
 • Frankfort, H. Cylinder Seals: a documentary essay on the art and religion of the ancient Near East, 1939
 • Porada, E. Corpus of ancient near Eastern seals, 1948 (2 vol.)
 • Leith, J.M.W. Wadi Daliyeh seal impressions, 1997
 • Avigad, N./Sass, B. Corpus of West Semitic Stamp Seals, 1997
 • Keel, O. & J. Eggler, Corpus der Siegel-Amulette aus Jordanien, 2006
 • Keel, O. Corpus der Stempelsiegel-Amulette aus Palastina/Israel: Von den Anfangen bis zur Perserzeit, 1995-... (by 2010: 4 volumes)
 • British Museum, Catalogue of Western Asiatic Seals in the British Museum, 6 volumes, 1962-2008


Digs
 • ... [dig sites often have very few photographs of pictorial material]
 • See also Cobb Institute of Archaeology at Mississippi State University at museums below


Topics and overviews
 • Keel, O. & C: Uehlinger, GGG [Gods, Goddesses and Images of God], English ed. 1998 – history of Israelite religion from images
 • Schroer, S., Ikonographie Palästinas/Israels und der Alte Orient: Eine Religionsgeschichte in Bildern, 2005-... (2 out of 4 vol. published) - chronological overview of pictorial material with links to OT
 • e.g., B.A. Strawn, What is Stronger than a Lion?, 2005 – lion
 • ...


Museums
 • Louvre (allows searches on Museum Inventory Number!)


Photographs (landscape, etc.)
 • Mazar, B. Views of the Biblical World, 1958-1961
 • Bible Walks (photos of archaeological sites with small maps of their location)
 • Bible Places by Todd Bolen; brief overview of sites with photographs and links
 • Matson Collection . Matson was a photographer related to the American Colony; he and his wife made many photographs in Palestine in the first half of the twentieth century. Work of the American Colony became also part of the Speelman Collection (1926-1931). These collections also contain photographs/slides that have been coloured with oil paint. Another important photographer from this period is the Arab Khalil Ra'ad.


Maps


Other helpful online collections of ancient Near Eastern images


Method (of iconographic exegesis: employing ancient images in biblical exegesis)
 • de Hulster, I.J. Iconographic Exegesis and Third Isaiah, 2009, FAT-II 36
 • de Hulster, I.J. & R. Schmitt (eds), Iconography and Biblical Studies, 2009, AOAT 361
 • New Testament: Weissenrieder, A. & F. Wendt & P. von Gemünden (eds.), Picturing the New Testament, 2005, WUNT 193 (esp. 1st article, by Weissenrieder and Wendt)