Donnerstag, 17. Dezember 2009

Welkom bij het Werkgezelschap voor de Archeologie van Palestina

Het Werkgezelschap voor de Archeologie van Palestina (WAP) is opgericht in 1968 met het doel de contacten tussen onderzoekers en docenten op dit vakgebied te bevorderen. Het gaat hierbij vooral om de geschiedenis en archeologie van Israël, de Palestijnse Autoriteit, Jordanië en omliggende gebieden in de oudheid. Naast een platform voor uitwisseling van inzichten en informatie tussen vakgenoten, moest dit werkgezelschap ook de gelegenheid bieden de snelle ontwikkelingen, die in de archeologie van dit gebied plaatsvonden, toegankelijk te maken voor collega’s van aangrenzende vakgebieden en andere geïnteresseerden. De leden van het WAP zijn voornamelijk archeologen, oud-testamentici, historici en gevorderde studenten in deze vakgebieden. De eerste drie voorzitters waren: H.J. Franken, C.H.J de Geus en M.L Steiner.
Naast de regelmatige bijeenkomsten met de bespreking van lezingen en actuele ontwikkelingen en bezoek aan musea en instituten, werden vanuit het gezelschap ook publicaties voor geïnteresseerden bevorderd. Zo verscheen onder auspiciën van het WAP bijv. de boekenreeks Palaestina Antiqua (uitg. Kok/Kampen-Peeters/Leuven), waarin verspreid gepubliceerd archeologisch materiaal over steeds een bepaald aspect van de oud-oosterse cultuur overzichtelijk beschreven en beoordeeld werd, zoals over de oud-israëlitische stad, over de werkwijzen van archeologen in Palestina, over de archeologie van vroeg-christelijke kerken enz. Dit alles met het doel basisgegevens, nieuwe informatie en een behandeling van archeologische methoden en technieken aan belangstellenden aan te bieden.

In de loop der jaren zijn de middelen en gebruiken voor onderlinge contacten en informatie veranderd. Naast onze gebruikelijke activiteiten willen wij met het WAP ook van deze nieuwe mogelijkheden gebruik maken en communicaties via internet laten verlopen. Om de oorspronkelijke doelstelling van de oprichters van het werkgezelschap te verwezenlijken zullen wij via dit blog onderwerpen en informatie betreffende de Archeologie van Palestina uit wisselen en bespreken. Uitdrukkelijk zal hier ruimte zijn voor communicaties door leden van het WAP en ook aandacht voor Nederlandse archeologische projecten in het vakgebied, die niet alleen voor de leden maar ook voor anderen interessant kunnen zijn.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen