Donnerstag, 17. Dezember 2009

Afscheid/Pensionering van Gerrit van der Kooij

Op zaterdag 12 december was een studiedag ter gelegenheid van het afscheid van Dr. Gerrit van der Kooij als docent aan de faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden. Het thema van de dag, Rhythms of ancient life, kwam regelmatig terug in de lezingen door collega’s van Van der Kooij.
Allereerst kwam dr. Hamdan Taha, directeur van de Palestijnse Oudheidkundige Dienst, aan het woord, met wie Gerrit sinds 1996 nauw samengewerkt heeft in het archeologisch project rond Khirbet Bal’ama bij Jenin. Zijn lezing gaf een overzicht van de samenwerking tussen Palestijnse en Nederlandse archeologen in het verleden. Ruim 10 jaar geleden mondde dit uit in een officieel samenwerkingsverband voor de opgravingen op Khirbet Bal’ameh en de inrichting van een archeologisch centrum in Ram’alla en dit zal voortgezet worden met een gezamenlijk archeologisch project op Tell Balata bij Nablus (het oudtestamentische Sichem).
Daarna sprak dr. Moawiyah Ibrahim, voormalig professor voor Archeologie in Irbid/Jordanië en Muscat/Oman, die rond 1980 enkele jaren samen met Gerrit van der Kooij de leiding had over de Jordaans-Nederlandse opgravingen op Tell Deir ‘Alla in het Jordaandal. Ibrahim gaf een overzicht van de bewoningsgeschiedenis in de archeologische vindplaats Sahab (nabij Amman), die met name door de vondsten uit de Late Bronstijd en Vroege IJzertijd (15e-11e eeuw v. Chr.) inzicht geeft in culturele contacten tussen verwijderde gebieden als toenmalig Egypte en Transjordanië.
Dr. Alexander Veldhuijzen van het University College in Londen, leerling en collega van Van der Kooij, besprak de opgravingen op Tell Hammeh in het Jordaandal nabij Tell Deir ‘Alla en Tel Beit Shemesh in Israel. Hij belichtte vooral de vraag in hoeverre het ontstaan van deze productiecentra van ijzer en ijzeren werktuigen (10e-9e eeuw v. Chr.) samenhangen met het verdwijnen van de grote wereldrijken uit de Late Bronstijd (zoals de Hettitische rijk).
Volgende lezingen werden gegeven door collega’s van de Leidse faculteit. Prof. John Bintliff belichtte de samenhang tussen archeologische nederzettingspatronen en oude politieke structuren aan de hand van onderzoek in het gebied van het oude Griekenland. Prof. René Cappers besprak de reconstructie van landbouwpraktijken en richtte zich daarbij op de informatie die grondsporen en plantresten kunnen geven over bewerking van landbouwgrond en -gewassen. En tenslotte gaf prof. Leendert Louwe Kooijmans een overzicht van archeologische ontwikkelingen tussen ca. 3500 en 3100 v. Chr. in het gebied van Schipluiden, de geboortegrond van Van der Kooij.
Gerrit van der Kooij gaat op 1 januari 2010 met pensioen, maar blijft met een honorair-aanstelling zijn onderzoekswerk aan de faculteit voor Archeologie voortzetten.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen