Montag, 13. September 2010

Antieke synagoge gevonden in GalileaEen internationaal team met Jürgen Zangenberg, Leids Universitair Instituut voor Godsdienstwetenschappen, heeft in Galilea een synagoge gevonden die rond het jaar 400 in gebruik was.

Al sinds de jaren 1990 doet een consortium van de universiteiten van Bern (Zwitserland), Helsinki (Finland), Leiden (Nederland) en Mainz (Duitsland) onder de naam Kinneret Regional Project (KRP) archeologisch onderzoek aan de noordwestelijke hoek van het Meer van Galilea ( Kinneret excavations). Tot 2008 spitste het veldwerk zich toe op de resten uit de Bronstijd en de IJzertijd van Tel Kinrot. In 2007 kwam het Romeins-Byzantijnse dorp Horvat Kur, 2km ten westen van de Tel, erbij. Surveys en een testopgraving in 2008 toonden aan, dat op deze ruïneheuvel veel te leren valt over de materiële overblijfselen van de landelijke samenleving in de vroeg-christelijke en Rabbijnse tijd. Het opgravingsproject speelt ook een belangrijke rol in het educatief programma voor toekomstige religiewetenschappers/theologen en archeologen van de deelnemende universiteiten. Tussen 21 juni en 16 juli waren er rond de dertig studenten en stafleden uit Nederland, Finland, Zwitserland, Roemenië, België, Spanje, Israël and Duitsland bezig, waaronder ook een aantal Leidse studenten Godgeleerdheid, Wereldgodsdiensten en Archeologie.

Dit jaar lag de focus van het onderzoek geheel op Horvat Kur zelf. De archeologen werkten toen op twee sites. De ene site (A) is gesitueerd op de top van de heuvel en bestaat uit een in 2008 gegraven, nauwe proefgeul die werd vergroot tot een grotere onderzoekssite van drie vierkante velden van 5 x 5 m elk. Op deze locatie staat een met zorg gemaakte, monumentale muur die bij de testopgraving al was ontdekt, maar waarvan de functie geheel onduidelijk bleef. Deze muur, die tot op 80 cm hoogte is bewaard gebleven, loopt over minstens 10 meter van het noorden naar het zuiden. Langs de binnenkant van deze muur loopt een zitbank, alleen onderbroken door een zij-ingang; ook werd een strook van de originele pleistervloer ontdekt. Aan de westelijke kant (i.e. buiten het gebouw) is een vloer met kleine straatstenen aangetroffen; de onderzoekers denken dat het om een kleine binnenplaats gaat. In 2008 werden hier een grote hoeveelheid munten gevonden. Deze wijzen erop dat het gebouw waarvan de opgegraven muur nog overeind staat, al in 400 in gebruik kan zijn geweest.Dit jaar kwam in hetzelfde gebied opnieuw een grote hoeveelheid munten tevoorschijn. Die kunnen, na onderzoek, de datering bevestigen. Verder zijn fragmenten van pilasters en andere architectonische elementen gevonden. Ze kunnen bijdragen aan de reconstructie van de plattegrond en de vormgeving van het gebouw. Verder werden er duizenden mozaïeksteentjes gevonden, die het aannemelijk maken dat er een mozaïek in de buurt te vinden is.

De kenmerken van het gebouw leiden tot de conclusie dat het hierbij om een nieuwe synagoge gaat. De vondst van deze synagoge wijst, samen met eerdere vondsten van andere synagogen in de regio, op een dicht net van synagogen op de noordwest oever van het Meer van Galilea, daterend uit de 1e tot en met de 6e eeuw na Christus. In 2011 zal deze synagoge verder worden opgegraven.

In een ander gebied (area C), aan de rand van het hoogste plateau van Horvat Kur, zijn delen gevonden van twee gewone woonhuizen met binnenplaatsen en landbouwinstallaties, en een kamer vol weggegooid aardewerk, afkomstig uit het midden van het 1e millennium na Christus. Deze vondst werpt licht op het sociale en economische leven en de structuur van het dorpje in die tijd. Hergebruikte architectonische elementen (spoliae) en muren van veldstenen of opnieuw gebruikte natuursteen, tonen aan dat het dorp voortdurend veranderde doordat de gebouwen werden aangepast aan de zich wijzigende behoeften van de bewoners. Toekomstige opgravingen zullen de hele plattegrond van dit gebouw blootleggen en het mogelijk maken het gebruik en de indeling van de ruimten door de bewoners te bestuderen.

De resten van het huis in C en de publieke ruimte in A kunnen een bijdrage leveren aan de beantwoording van vragen m.b.t. de groei van de bevolking, de economische status en de culturele interactie tussen inheemse en externe invloeden in de klassieke periode. De vondsten in Horvat Kur, zullen ongetwijfeld ook bijdragen aan voortdurende, felle debat over de chronologie van de Galileese synagogen.

Jürgen Zangenberg (Universiteit Leiden), field director Horvat Kur excavations (j.k.zangenberg@religion.leidenuniv.nl); Stefan Münger (Universtät Bern) en Raimo Hakola (Universiteit Helsinki)
[copyright van de foto's: Kinneret Regional Project en Skyview Co.]

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen