Freitag, 4. Oktober 2013

Opgravingen/excavations 1: Tell Abu Sarbut

In 2011 zijn Noor Mulder-Hymans, Jeannette Boertien en Margreet Steiner, in samenwerking met de Universiteit van Groningen en gesponsord door Stichting Nour, een nieuw archeologisch project gestart: The Renewed Excavations at Tell Abu Sarbut. Tell Abu Sarbut ligt in de oostelijke Jordaanvallei, niet ver van Tell Deir `Alla. Van 1988–1992 zijn hier Nederlandse opgravingen uitgevoerd, met name gericht op de Islamitische bewoningsfasen. Bij dit onderzoek kwam ook Romeinse bewoning aan het licht. Het huidige onderzoek concentreert zich op deze periode. Van de Romeinse bewoning in de rurale gebieden van Jordanië is nog maar weinig bekend, aangezien archeologisch onderzoek zich (nog steeds) vooral richt op steden, tempels en forten. Dit project vult deze lacune op. Het eerste opgraafseizoen vond plaats in 2012. In maart 2014 start de tweede campagne. Meer informatie op: http://tellabusarbut.wordpress.com/ [This is the first item in a series covering the excavations in which WAP-members have a prominent role.]

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen