Mittwoch, 5. Februar 2014

Het WAP archief is duurzaam toegankelijk gemaakt

In december hebben de voorzitter en de secretaris de notulen en/of convocaties van het WAP, zoals die opgesteld zijn sinds de oprichting in 1968 tot en met de opheffing van het werkgezelschap in 2013 (voor zover beschikbaar) gescand. In samenwerking met DANS zijn deze archiefstukken toegankelijk via: http://www.persistent-identifier.nl/?identifier=urn:nbn:nl:ui:13-19ye-al Om de bestanden in te zien, moet een – zogenaamd – EASY account worden aangemaakt bij DANS: https://easy.dans.knaw.nl/ui/register; de registratie wordt afgesloten door het aanklikken van een link in een naar u toegestuurde email. De notulen zijn zo zichtbaar voor iedereen die een EASY account heeft. Via de tabbladen Overview, Description en Datafiles is alle documentatie op te roepen. DANS staat voor ‘Data Archiving and Networked Services’ en is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en het NWO. DANS biedt een mogelijkheid voor het duurzaam beschikbaar stellen van (gedigitaliseerde) archiefstukken.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen